मुख्यपृष्ठ

मजकूर संबंधित चौकशी साठी

निवासी उपजिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय,
सिविल लाईन, वर्धा
फोन : 07152-240872
पिन : 442001
ई मेल : rdc.da.war-mh@nic.in

वेबसाइट संबंधित तांत्रिक अडचणीसाठी

जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी
एन.आय.सी., जिल्हाधिकारी कार्यालय,
सिविल लाईन, वर्धा
फोन : 07152-245087
पिन : 442001
ई मेल : mahwar@nic.in