मुख्यपृष्ठ

अर्जाचे नमुने

कलम ८५ नुसार सेतजामिनीची हिस्सेवाटणी
औघोगिक प्रयोजनासाठी अकृषिक परवानगी
आम आदमी बिमा योजना क्लेम फॉर्म_ दावा प्रपत्र
आम आदमी बिमा योजना व शिष्यवृत्तीसाठी अर्जाचा नमूना
इंदिरा गांधी निवृत्ती योजना_BPL_विधवा_अपंग_PENSION_अर्जाचा नमूना
भौतिक तपासणी नमूना विशेष सहाय्य योजना तलाठी यांचे साठी
माहितीचा अधिकारी- प्रविण लोणकर,नागपूर
राष्ट्रीय कुटुं लाभ योजना मंजूरी आदेश नमूना तहसिलदार
विशेष सहाय्य योजना माहिती पत्रक
श्रावण बाळ योजना अर्जाचा नमूना
संजय गांधी योजना माहितीपत्रक
संजय गांधी योजना_ अनाथ मुलाबाबत प्रमाणपत्र नमूना
संजय गांधी योजना_अत्याचारीत स्त्रियांसाठी प्रमाणपत्राचा नमूना
संजय गांधी लाभार्थीला श्रावण बाल योजनेत वर्ग करणे-आदेशाचा नमूना
संजय गांधी योजना_घटस्फोट परित्यक्ता प्रमाणपत्र नमूना
संजय गांधी योजना_अर्जाचा नमूना तलाठी अहवाल व मंजूरी आदेशाचा संपूर्ण संच