मुख्यपृष्ठ

वर्ध्यातील लोहमार्ग थांबे वेळापत्रक (वर्धा) वेळापत्रक (सेवाग्राम)

वर्धा स्टेशनवरील वेळापत्रक

अप

गाडी क्र.

नाव

पासून

पर्यंत

वेळ

दिवस

आगमन

प्रस्थान

1398

सवारी गाडी  

वर्धा  

भुसावळ  

--

00.10

दररोज

2812

एक्स्प्रेस

हाटीया

कुर्ला

01.26

01.28

रविवार

6046

नवजीवन

चेन्नई

अहमदाबाद

02.50

02.55

रोज

1386

सवारी गाडी

नागपूर

भुसावळ

07.07

07:10

रोज

6125

एगमोर एक्स्प्रेस

चेन्नई

जोधपूर

08.10

08.15

रविवार

7037

एक्स्प्रेस

सिकंदराबाद

बिकानेर

08.10

08.15

बुधवार

2860

गितांजली एक्स्प्रेस

हावडा

मुंबई

08.53

08.55

रोज

NW2

सवारी गाडी

नागपूर

वर्धा

09.35

--

रोज

2406

गोंडवाना एक्स्पे्स.

निझामुददीन

भुसावळ

09.41

09.43

रवि.,श्‍ानि.

1454

प्रेरणा एक्स्प्रेस

नागपूर

अहमदाबाद

09.41

09.43

बुधवार

WA4

सवारी गाडी

वर्धा

अमरावती

--

10.00

रोज

8401

द्वारका एक्स्प्रेस

पुरी

ओख्‍खा

11.05

11.10

सोमवार

8403

जनसेवा एक्स्प्रेस

पुरी

अहमदाबाद

11.05

11.10

बुध्‍ा,‍शुक्र, रवि.

8405

जनसेवा एक्स्प्रेस

पुरी

अहमदाबाद

11.05

11.10

गुरुवार

1040

महाराष्ट्र एक्स्प्रेस

गोदिया

कोल्हापुर

12.18

12.20

रोज

8030

एक्स्प्रेस

हावडा

कुर्ला

13.59

14.02

रोज

2810

मेल (सुपर)

हावडा

मुंबई

16.11

16.13

रोज

2130

आझाज हींद

हावडा

पुणे

17.03

17.05

रोज

2106

विदर्भ एक्स्प्रेस

नागपूर

मुंबई

17.58

18.00

रोज

2132

एक्स्प्रेस

नागपूर

पूण्‍ो

19.30

19.32

सोम.,शनि.

8034

एक्स्प्रेस

हावडा

अहमदाबाद

20.22

20.26

रोज

1396

सवारी गाडी

बल्लारशा

वर्धा

20.40

--

रोज

1440

सेवाग्राम एक्स्प्रेस

नागपूर

दादर

21.50

22.05

रोज

डाऊन

गाडी क्र

नाव

पासून

पर्यंत

वेळ

दिवस

आगमन

पस्थान

7038

एक्स्प्रेस

बिकानेर

सिकंदराबाद

00.15

00.20

रविवार

6126

एगमोर एक्स्प्रेस

जोधपूर

चेन्नई

00.15

00.20

बुध्‍ावार

8033

एक्स्प्रेस

अहमदाबाद

हावडा

04.10

04.15

रोज

1439

सेवाग्राम एक्स्प्रेस

दादर

नागपूर

04.10

04.55

रोज

1385

सवारी गाडी

भुसावळ

नागपूर

06.45

06.48

रोज

1395

सवारी गाडी

वर्धा

बल्लारशा

--

07.15

रोज

2105

विदर्भ एक्स्प्रेस

मुंबई

नागपूर

08.15

08.20

रोज

2129

आझाज हींद

पुणे

हावडा

08.48

08.50

रोज

2131

एक्स्प्रेस

पुणे

नागपूर

08.48

08.50

गुरु,शनि.

2809

मेल (सुपर)

मुंबई

हावडा

09.27

09.29

रोज

8402

द्वारका एक्स्प्रेस

ओख्‍खा

पुरी

10.45

10.48

गूरुवार

8404

जनसेवा एक्स्प्रेस

अहमदाबाद

पुरी

10.45

10.48

मंगळ,‍शुक्र,रवि.

8406

जनसेवा एक्स्प्रेस

अहमदाबाद

पुरी

10.45

10.48

शन‍िt

2405

गोंडवाना एक्स्पे्स.

भुसावळ

निझामुददीन

10.55

10.57

मंगळ.,रवि.

1453

प्रेरणा एक्स्प्रेस

अहमदाबाद

नागपूर

10.55

10.57

शुक्रi

2811

एक्स्प्रेस

कुर्ला

हाटिया

12.23

12.25

सोम

8029

एक्स्प्रेस

कुर्ला

हावडा

12.20

12.30

रोज

1039

महाराष्ट्र एक्स्प्रेस

कोल्हापुर

गोदिया

14.40

14.45

रोज

AW3

सवारी गाडी

अमरावती

वर्धा

16.16

--

रोज

WN1

सवारी गाडी

वर्धा

नागपूर

--

18.20

रोज

2859

गितांजली एक्स्प्रेस

मुंबई

हावडा

18.26

18.28

रोज

1397

सवारी गाडी

भुसावळ

वर्धा

20.30

--

रोज

6045

नवजीवन एक्स्प्रेस

अहमदाबाद

चेन्नई

23.10

23.15

रोज